Máme na to riešenie

arr3Aby vychádzka bola relaxom, nie trápením Často sa na mňa obracajú ľudia s otázkami ako odstrániť agresiu ich psíka počas vychádzky. Alebo... arr3Ako zastaviť štekanie na ľudí, v byte, na dvore, na zvonček, telefón či iné predmety Ak si položíme otázku, čo je to vlastne štekanie, napadnú nás rôzne odpovede typu: je to psia reč,... arr3Ničenie vecí a oblečenia Postarajte sa o to, aby mal váš psík dostatok aktivít počas dňa, fyzických aj mentálnych, učte ho... arr3Vzrušená reakcia na návštevu Ide len o nácvik disciplíny: nacvičujte povel „čakaj“ na vzdialenejšom mieste v predsieni po... arr3Kradnutie potravín a predmetov Najlepšia je prevencia: za vašej neprítomnosti by potraviny a iné takéto predmety vôbec nemali byť... arr3Cikanie feniek na trávnik Najlepšie je začať cvičiť materiál na vyprázdňovanie (kôra, kamienky, kyprá pôda) od prvého dňa,... arr3Pocikávanie sa dospelého psa Pocikávanie sa vo vnútri, a to po vytvorení návyku vyprázdňovania sa vonku, môže mať svoju príčinu... arr3Strach - prečo sa psík bojí O strachu Strach je normálnou reakciou mozgu na podnety, ktoré sú nepríjemné, nebezpečné alebo sa... arr3Ako zvládnuť hyperaktívneho psíka Ako si poradiť s hyperaktívnym psíkom je častá otázka majiteľov psov. Hyperaktivita u psíkov má... arr3Nevinné zábavky - pozor na ne! Nevinné zábavky nemusia byť až také nevinné Čo už môže byť také zlé na prenasledovaní lastovičiek... arr3Skákanie na ľudí i iných psíkov Neustále sa na mňa obracia množstvo klientov s otázkou ako zastaviť skákanie psíka na ľudí – na...

Pes v rodine »
Ďalšie povely, ktorých autorom ste vy sami


Pretože zistíte, že ich potrebujete pre harmonické trávenie času doma, vonku, kdekoľvek. Nižšie popisujem na ilustráciu i inšpiráciu zopár povelov, ktoré naše psy ovládajú, pretože ich potrebu priniesol sám život.

Nie sú samoúčelné. Sú to povely, ktoré nám uľahčujú život v domácnosti a ktorými riadime psíky na diaľku. Zároveň sú to povely, ktoré vyžadujú od psíkov schopnosť kombinačného myslenia. Týmto spôsobom ich neustále vystavujeme mentálnemu tréningu, čo toto plemeno potrebuje. Rhodézsky ridžbek je inteligentné, nezávislé plemeno, ktoré má schopnosť logického myslenia a taktického kombinovania v krvi, pretože je to poľovnícke plemeno.

Naučili sme ich rozumieť týmto povelom, aby sme im mohli dopriať na vychádzkach maximálnu možnú slobodu bez neustáleho chodenia na vôdzke alebo ustavičného privolávania k sebe.

Princípom  je, že sa musíte rozhodnúť pre jedno znenie povelu v danej situácii a to stále dodržiavať. Po niekoľkých pokusoch si pes spojí situáciu s príslušným znením povelu a pochopí, čo od neho chcete.

Tip:

na začiatku tréningu sú pamlsky veľmi motivujúce.

Buď vnútri

Význam povelu:

ja vychádzam z domu von, ale chcem, aby psy zostali vnútri a nečakali pri dverách ani ma nesledovali cez okná. Keď dostanú tento povel, znamená to, že majú odísť od dverí a pokojne sa zdržiavať kdekoľvek v dome podľa vlastného uváženia, kým sa nevrátim späť. Avšak s možnosťou voľného pohybu po celom dome.

Postup:

ovládajú povel čakaj pomocou gesta a k danému gestu som pridala pre túto situáciu nie slovo čakaj, ale pokyn „buď vnútri“. Povel pochopili za jeden deň, pretože vychádzanie  a vchádzanie do domu bez toho, aby psík bežal za vami, je veľmi častá činnosť v rodinnom dome. Na začiatku nácviku vás bude psík nasledovať zo zvedavosti ku dverám. Neskôr, keď budete tento povel často vyžadovať a dáte mu ho v priestore domu, nie až pri dverách, sa z miesta, kde ho povel zastihol už ani nepohne. Nebude zvedavý, pretože mu tá situácia bude známa a bude vedieť, že sa o nejaký čas vrátite. Je jedno, o akú dobu pôjde. Takýmto spôsobom učíte svojho psíka samostatnosti.

Buď vonku

Význam povelu:

ja som v dome, ale chcem, aby boli psy samé na záhrade a nedožadovali sa vstupu do vnútra do mojej blízkosti postávaním pred dverami alebo oknami. Robia to často, pretože sú zvyknuté tráviť svoj čas neustále v našej blízkosti. No a niekedy to jednoducho nechcem.

Postup:

ten istý postup ako vyššie, pri vchádzaní do domu ich gestom za sebou zastavím a poviem „buď vonku“. Odvrátim sa a vojdem pokojne dnu. Na začiatku boli intervaly krátke, pustila som ich dnu za odmenu, keď vonku pokojne a bez záujmu o dvere čakali. Ak dvere hypnotizovali, dnu sa nedostali. Museli zamerať svoju pozornosť na dianie vonku alebo si pred ne pokojne ľahli.

Otoč sa

Význam:

psík musí otočiť telo do opačného smeru. Napríklad pri utieraní labiek, aby sa pohodlný pán nemusel pohnúť a postupne sa k nemu dostala na očistenie každá z labiek. Alebo pri cvičení obratov na úzkych vyvýšených plochách, keď chcem spestriť vychádzku prvkami agility.

Postup:

psík stojí v pokoji, ukážte ukazovákom alebo rukou s pamlskom smer, v ktorom sa má psík točiť. Jeho ňufáčik smeruje za rukou. Pohyb ruky zastavte v bode, kde má psík prestať s otáčaním. Pochváľte ho zvoleným slovom a dajte odmenu. Slovo vyslovujte aj počas otáčania. Keď chcete povel využiť pri utieraní labiek, pri psíkovi čupíte z boku. Utriete prednú a zadnú labku na strane bližšej k vám, poviete povel a pomôžete si potlačením psíka rukou do želaného smeru. Psík spraví polobrat a tým vám nastaví labky z druhej strany. Utriete jednu aj druhú a pochválite ho. Robte to pri každom vchádzaní psíka zvonka dovnútra a psíky si túto činnosť zautomatizujú aj bez povelu. Zmysel zvyčajne pochopia za pár dní.

Nabok  (uhni)

Význam:

vysávam a oni si zrovna ľahnú rovno pred vysávač alebo do záhona, v ktorom pracujem – musia ustúpiť a uvoľniť mi miesto.

Postup:

Pri každej práci sa vám psík motá pod nohami či rukami, zvlášť, ak ide o šteniatko alebo psíka typu „suchý zips“. Aby sa psík naučil dať vám priestor, treba ho to učiť hneď, ako si ho donesiete domov. Ja som tie naše učila tento povel jednoduchým gestom s ukazovákom. Navigovala som ich prstom kúsok od toho miesta, kde sa nachádzali, až kým sa neposunuli. Pri tom som používala slovo nabok. Po pár razoch to pochopili a už som ukazovák nemusela použiť, len slovný povel.

Tichučko

Význam povelu:

nechcem, aby boli hlučné v dome ani pri hre medzi sebou.

Postup:

Počas bláznivej hry psíkov so štekaním, vrčaním a kňučaním sa postavíte tesne nad ne a vyslovíte slovo, ktoré si vyberiete. Psíky okamžite spomalia a aj stíchnu. Pochválite ich a pomaly odídete. Keď sa to zopakuje, znovu k nim podídete a upozorníte slovom. Na tretí raz sa to pravdepodobne už nezopakuje. To je pre vás znamenie, že význam pochopili. Využívať môžete neskôr už len slovo, napríklad na diaľku pri zastavení štekania. Alebo naopak len tiché priblíženie na zníženie intenzity hry, keď sa vám chce za nimi pohnúť. Keďže ide o povel, ktorým žiadate pokoj, vyslovovať ho musíte síce dôrazne, ale po tichu a veľmi pokojne.

Oddychujeme

Význam povelu:

mám prácu, ktorá si vyžaduje absolútnu sústredenosť a psíky ma nesmú obťažovať, ničoho sa dožadovať ani sa hrať či pohybovať po dome. Majú byť na peliešku a užívať si pokoj driemaním.

Postup:

Vždy, keď psíka nájdete pokojne ležať na vyhovujúcom mieste, idúcky okolo neho vyslovte chváliacim tónom slovo, ktoré si vyberiete. Napríklad oddychujeme. Psík si spojí toto slovo s absolútnym pokojom a polohou v ľahu buď na svojom mieste, alebo kde vám to neprekáža. Neskôr pri vyslovení tohto slova a priamom pohľade do očí prerušili svoju činnosť, odišli, kam chceli a ľahli si tam.

Tento povel som učila naše psíky už od šteniatka a cudzie psíky v opatere hneď, ako ku mne prišli. Po pár dňoch pochopili význam a mala som priestor na svoju prácu, oddych alebo som nariadila oddych im v rámci režimu dňa. Aj na niekoľko hodín.

Takisto sa mi tento povel veľmi hodil na upokojenie nervóznych alebo hyperaktívnych psíkov, ktoré sa museli naučiť oddychovať v rámci svojej celkovej nápravy.

Neschopnosť psíka oddychovať počas dňa často vedie k zdravotným problémom psychického charakteru.

Preč odtiaľ

Význam povelu:

keď majú opustiť nejaké miesto a nájsť si inú zábavu (záhon krehkých kvetov, kuchynský priestor, vonku si našli „voňavú špecialitku“ a nechcem ich zbytočne privolávať ku mne)

Postup:

použite gesto s vystretým ukazovákom, ktorý mieri preč od psíka a slovný povel. Spočiatku stojíte pri psíkovi a rukou mu ukážete, že má ísť preč. Pridáte slovo, ktoré budete v tejto situácii používať a ukazovákom ho navigujete preč z miesta. Len čo sa o kúsok posunie nabok, už ho pochválite a odmeníte. Párkrát to hneď zopakujte, aby ste sa presvedčili, že zmysel pochopil. Používajte tento povel často vnútri i vonku a postupne vyžadujte väčšie vzdialenie od daného miesta nehybne namiereným ukazovákom, až kým psík nedosiahne vzdialenosť, ktorú ste chceli alebo sa nezameria na niečo iné.

Povel sa zautomatizuje a vy ste zvládli riadenie psíka na diaľku bez toho, aby ste ho museli privolávať k sebe.

Po chodníku

Význam:

nesmú lietať po záhonoch v záhrade alebo voľnej ploche poľa či trávnika blízko rušnej cesty. Predpokladom použitia tohto povelu je, že sa tam nachádza skutočná či naznačená cesta alebo aspoň vyšliapaný chodník.

Postup:

Stojíte na chodníčku v záhrade a keď psík vstúpi do záhona, oslovíte ho menom na zaujatie pozornosti a rukou ukážete na chodník. Vyslovíte pri tom aj slovo zvolené pre tento povel. Ak psík zareaguje len pohľadom na vás, bez slova a nehybne držíte ruku s napriameným ukazovákom na znak toho, že trváte na zmene. Gesto s ukazovákom chápe každý psík veľmi dobre na prvý raz. Keď sa psík pohne smerom k chodníku, pochválite ho a ďalej ukazujete na chodník. Ak priskoro zmení smer, postup opakujete, kým sa nedostane až na určený chodník.

Trénujte tento povel často a nebudete musieť používať gesto, len slovo. Budete tak psíka opäť riadiť na diaľku.

Tadiaľto

Význam:

ako vyššie, keď v teréne nie je jasná cesta ani chodník.

Postup:

Rovnako ako predchádzajúci povel. Ruka s ukazovákom však nesmeruje na neexistujúci chodník, ale na žiadaný smer: vpred, doprava, doľava ... Týmto povelom veľmi účinne riadite voľne pusteného psíka na vychádzke, ak vás prestal nasledovať alebo si určil svoj smer. Naučí sa to spoľahlivo neustálym trénovaním vonku.

Naspäť

Význam:

vrátiť voľne pusteného psíka na vychádzke z príliš veľkej vzdialenosti do vašej blízkosti bez toho, aby bolo nutné privolať ho povelom ku mne.

Postup:

Začnite povel učiť v záhrade, aby ste neboli nervózni, keď sa to ešte nedarí. Oslovte psíka menom na upútanie pozornosti alebo ho lákajte k sebe a používajte pri tom zvolené slovo. Psík sa na vás pozrie a rozbehne k vám. Odmeňte ho pochvalou a hračkou alebo mlskou hodením smerom k nemu a nežiadajte od neho predsadnutie ako pri povele ku mne. Zaveľte hneď voľno, otočte sa a robte iné. O chvíľu, keď sa psík vzdiali, zopakujte povel, pochváľte ho v tej vzdialenosti od vás, ktorá vám pre daný moment vyhovuje a uvoľnite povelom voľno.

Naše psíky tento povel pochopili po pár týždňoch nácviku návratu z krátkej vzdialenosti počas vychádzky. Pomôcť si môžete aj poťahaním voľne pustenej vôdzky po vyslovení povelu. Psík sa k vám otočí a pohne smerom k vám. Vtedy pochopil zmysel povelu. Nemusí si sadnúť k nohe, len sa priblížiť, hneď ho pochválite a uvoľníte povelom voľno, aby pokračoval v predchádzajúcej činnosti.

Postupne sme ich privolávali z dlhších vzdialeností bez vôdzky a povel komplikovali tým, že sme ich pochválili v rôznej vzdialenosti od nás. To im napovedalo, že naspäť znamená vrátiť sa len bližšie k nám do bodu, kedy ich pochválime a ďalej si môžu ňuchať. Neskôr už povel na uvoľnenie nepotrebovali a veľmi dobre rozlišujú medzi týmto povelom a povelom ku mne (prísť a predsadnúť si pred majiteľa).

Rýchlo sa tento povel naučili aj cudzie psíky, ktoré som venčila spolu s našimi. Tento povel pre všetky psíky, ktoré ho ovládajú, znamená veľmi veľkú slobodu na vychádzke.

Kombináciou povelov „neotravuj“ a "naspäť“  ich odvoláte tam, kde sa pohybujú ľudia, deti, autá, zvieratá, a to bez toho, aby museli prísť až k vám.

Ja používam povel ku mne len v prípade nutnosti a vtedy vedia, že nechcem, aby rozmýšľali, ale okamžite ho vykonali. Ako vydrilovaný nemecký ovčiak.

Samozrejme, naučte toho svojho psíka čokoľvek iné či už užitočné alebo len na efekt. Pre psíka je to duševná práca, ktorá je rovnako dôležitá ako fyzický pohyb – ak nie viac.


Tip pri cvičení:

Každý povel, ktorý psíka učíte a ktorého význam pochopil, zopakujte trikrát po sebe. Mozog sa s ním stotožní a psíka odmeňte hrou alebo inou zábavou. Netrápte ho dlhšie na jedenkrát, pretože to nemá zmysel. Vráťte sa k nácviku neskôr, aj po niekoľkých hodinách alebo na druhý deň.

Ak neviete ako na to, zavolajte mi. Som tu pre vás. Nemusíte nikam cestovať, prídem za vami domov.

NDczZmRm